CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh 40, Dự Án Đường Huyện 47 , Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

Dự Án Đường Huyện 47 , Thị Xã Vĩnh Châu

Dự Án Đường Huyện 47 , Thị Xã Vĩnh Châu
Hạng mục: Cầu Kênh 40
Địa điểm: Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620