Dự án

Cầu Mái Dầm, TX. Ngã Bảy

24/05/2024

Cầu Mái Dầm, TX. Ngã Bảy
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Cái Quanh, tỉnh Sóc Trăng

20/05/2024

Cầu Cái Quanh, tỉnh Sóc Trăng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu GTNT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

20/05/2024

Cầu GTNT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

VCLL dầm Kè sạt lỡ Sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Long An

20/05/2024

VCLL dầm Kè sạt lỡ Sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Ba Sát 1, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

20/05/2024

Cầu Ba Sát 1, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh Trục, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An

20/05/2024

Cầu Kênh Trục, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu GTNT huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang

20/05/2024

Cầu GTNT huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh 9 và cầu Kênh 12, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

20/05/2024

Cầu Kênh 9 và cầu Kênh 12, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cống Chị Sáu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

20/05/2024

Cống Chị Sáu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh Gãy, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

20/05/2024

Cầu Kênh Gãy, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh 11000, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

16/04/2024

Cầu Kênh 11000, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Hoàn thành 2 cầu cuối, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

16/04/2024

Hoàn thành 2 cầu cuối, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu BTCT, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

16/04/2024

Cầu BTCT, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Hoàn thành 3 cầu GTNT, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

16/04/2024

Hoàn thành 3 cầu GTNT, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Nasava, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

11/04/2024

Cầu Nasava, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu BTCT, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

01/04/2024

Cầu BTCT, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Mái Nước, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

13/03/2024

Cầu Mái Nước, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Kênh Rọc Lớn, TX. Kiến Tường, Long An

13/03/2024

Cầu Kênh Rọc Lớn, TX. Kiến Tường, Long An
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Bưng Con, Sóc Trăng

06/03/2024

CẦU BƯNG CON, SÓC TRĂNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu An Nô, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

01/02/2024

Cầu An Nô, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Sản phẩm

Cọc Vuông Bê Tông Cốt Thép Thường
Cọc Vuông Bê Tông Cốt Thép Thường
Cọc Vuông Bê Tông Cốt Thép Dự Ứng Lực
Cọc Vuông Bê Tông Cốt Thép Dự Ứng Lực
Cọc Ống Ly Tâm Dự Ứng Lực
Cọc Ống Ly Tâm Dự Ứng Lực
Cừ Ván Bê Tông Dự Ứng Lực
Cừ Ván Bê Tông Dự Ứng Lực
Dầm T
Dầm T