CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Dầm I

Liên hệ đặt hàng

Dầm I thiết kế định hình có sẵn :

- Dầm I280 – 400 – 500 – 650
- Dầm I33 căng trước – căng sau
- Dầm I 12,5
- Dầm I 18,6
- Dầm I 24,54

Ngoài ra có thể đúc dầm theo yêu cầu thiết kế phù hợp với từng công trình.

Chi tiết sản phẩm

Dầm I thiết kế định hình có sẵn :

- Dầm I280 – 400 – 500 – 650
- Dầm I33 căng trước – căng sau
- Dầm I 12,5
- Dầm I 18,6
- Dầm I 24,54

Ngoài ra có thể đúc dầm theo yêu cầu thiết kế phù hợp với từng công trình.

sản phẩm khác