CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Dầm Bản Rỗng

Liên hệ đặt hàng

Dầm bản rỗng  Bê tông cốt thép dự ứng lực

Độ dài từ 15 đến 20 mét hoặc đúc theo yêu cầu thiết kế của từng công trình.

Chi tiết sản phẩm

Dầm bản rỗng  Bê tông cốt thép dự ứng lực

Độ dài từ 15 đến 20 mét hoặc đúc theo yêu cầu thiết kế của từng công trình.

sản phẩm khác