CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Dầm T

Liên hệ đặt hàng

Dầm T thiết kế định hình có sẵn :

- Dầm chữ T ngược
- Dầm chữ T 18-6
- Dầm chữ T 12-5

Ngoài ra có thể đúc dầm theo yêu cầu thiết kế phù hợp với từng công trình.

Chi tiết sản phẩm

Dầm T thiết kế định hình có sẵn :

- Dầm chữ T ngược
- Dầm chữ T 18-6
- Dầm chữ T 12-5

Ngoài ra có thể đúc dầm theo yêu cầu thiết kế phù hợp với từng công trình.

sản phẩm khác