CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu GTNT huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang

Cầu GTNT huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang
Cầu GTNT huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620