CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu BTCT, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Cầu BTCT, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Cầu BTCT, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620