CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng đối với khối lượng đào phải trung chuyển trong thi công nền đường

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được Công văn của Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ – Túy Loan đề nghị hướng dẫn các thủ tục liên quan đến công tác thanh toán hợp đồng thi công xây dựng đối với khối lượng đào phải trung chuyển trong thi công nền đường.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán hợp đồng thi công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng công trình. Theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng thì: Định mức dự toán xây dựng công trình công tác đào nền đường, mã hiệu AB.31000 gồm nội dung các công việc: “Chuẩn bị, đào nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật”.

Định mức dự toán xây dựng công trình công tác phá đá kênh mương, nền đường, mã hiệu AB.51300 gồm nội dung các công việc: “Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật”.

Theo nội dung Văn bản số 292/CLTL-KHKT, do điều kiện địa hình của công trình, tại một số vị trí có độ dốc lớn, vượt qua tầm với của máy đào, để đảm bảo an toàn trong thi công, tư vấn thiết kế đã tính toán và đưa ra giải pháp đào trung chuyển đất, đá nền đường tại các vị trí này. Đồng thời hồ sơ đề xuất và hợp đồng ký kết giữa các bên đã có khối lượng, giá trị của công tác đào trung chuyển đất, đá nền đường và thực tế Nhà thầu đã thi công đào trung chuyển đất, đá nền đường. Như vậy, trường hợp phải đào trung chuyển đất, đá nền đường thì khối lượng công tác đào trung chuyển đất, đá nền đường được tính riêng và chưa bao gồm trong các định mức dự toán nêu trên.

Về nghiệm thu, thanh toán hợp đồng đối với công tác đào trung chuyển đất, đá nền đường: Theo nội dung Văn bản số 292/CLTL-KHKT, hình thức hợp đồng của các gói thầu thuộc dự án là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với khối lượng công tác đào trung chuyển đất, đá nền đường được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thiết kế, hợp đồng đã ký kết và khối lượng công việc được hoàn thành thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuyết Hạnh

Nguon : https://baoxaydung.com.vn/thanh-toan-hop-dong-thi-cong-xay-dung-doi-voi-khoi-luong-dao-phai-trung-chuyen-trong-thi-cong-nen-duong-297842.html