CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620

Cầu Cái Quanh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Cầu Cái Quanh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Cầu Cái Quanh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 620